Jag har följt anvisningarna men kommer ändå inte in, vad gör jag? 

Ibland uppstår tyvärr andra tekniska problem, antingen genom driftstörningar hos oss, i din dator eller kanske på vägen mellan din dator och E.ON. Kontakta kundservice så undersöker vi orsaken närmare. Fyll i alla fält och beskriv hur du gjort när du loggat in och hur du upplever problemet.