Välkommen till webbföranmälan

 

Fler förbättringar

Vi fortsätter att förbättra Webbföranmälan och från och med den 18 mars introduceras ytterligare ett antal nyheter:

- Alla ärendetyper har fått uppdaterade namn för att göra det ännu tydligare och lättare för dig att välja rätt ärendetyp

- Två helt nya ärendetyper; Ändra omätt anläggning och Byta mätartavla

- Vid nedtagning av flera mätare ska du ange om det gäller övergång till gemensamhetsmätning eller inte

- Vi har gått tillbaka till att ha två separata ärendetyper för bortkoppling, beroende på om det gäller en tillfällig eller permanent anslutning

- Du kan anmäla återanslutning med produktion på en och samma ärendetyp

- Information om installation av reservkraft finns på flera ärendetyper (ex. Permanent anslutning och Återansluta) och det har ibland varit otydligt om informationen ska fyllas i eller inte. Om du vill anmäla installation av reservkraft i samband med ett annat ärende kryssar du i en checkbox och då visas de relevanta fälten. På ärendetypen Reservkraft visas naturligtvis fälten direkt.

- För att särskilja om installation av tillfällig anslutning gäller i samband med byggnation eller event, har vi valt att ha separata ärendetyper för detta. På ärendetypen för installation av tillfällig anslutning med event har vi dessutom lagt till ett nytt fält där du kan ange önskat bortkopplingsdatum.

- Om du ska ansluta elproduktion på befintliga anläggningar finns det nu två separata ärendetyper för detta; dels Installera solceller och dels Installera övrig elproduktion.

Nyheter i Webbföranmälan

Webbföranmälan är uppdaterad med ett antal nyheter. Vi har exempelvis förbättrat hanteringen av kunduppgifter på ärenden som gäller befintlig anläggning. Där hade vi tidigare problem att hantera föranmälningar där kunderna saknade svenskt personnummer. Skulle ni behöva ändra de kund- och beställaruppgifter som hämtats per automatik vid sökning på anläggningsid, finns det nu en ny knapp ”Ange ny beställare” / ”Ange ny kund” som ni kan använda er av. Detta gäller på alla ärendetyper på befintlig anläggning.

En annan ändring gäller färdiganmälan. Eftersom det är en mycket viktig funktion har vi på vissa ärendetyper lagt till ett steg där du har möjlighet att läsa igenom installationsmedgivandet igen för att verkligen säkerställa att du har utfört arbetet enligt den information du fått av oss och att du är klar att färdiganmäla. Den ändringen har vi infört då vi haft en del bekymmer med anläggningar som inte varit helt klara när vår entreprenör kommit ut trots att vi fått in färdiganmälan.

Har du Internet Explorer 8? Då är det hög tid att uppgradera!

Under maj månad kommer vi att lansera en ny kartfunktion i Webbföranmälan. Oavsett om du ska göra ändringar på en befintlig anläggning eller anmäla en helt ny, kommer du att få upp en karta som visar den aktuella fastigheten. Om du till exempel ska flytta ett mätarskåp, kommer du att kunna markera direkt i kartan var skåpet ska sitta. Kartan bifogas per automatik som bilaga till oss och du slipper alltså ta fram en situationsplan. Vi hoppas att detta ska underlätta din vardag.

I samband med att vi introducerar denna nya funktion kommer det inte längre vara möjligt att använda Internet Explorer 8. Vi uppmanar dig som fortfarande har den gamla versionen av Internet Explorer att uppgradera eller välja annan webbläsare.